V Dentalnem centru dr. Kovačič uporabljamo izključno najboljše materiale in najsodobnejšo tehnologijo, zato na vse uporabljene materiale (vključno z implantati) dajemo 5-letno garancijo.

V našem centru vam zagotavljamo izjemno kvaliteto opravljenih storitev, zato vam na vsa svoja fiksnoprotetična dela (mostički, prevleke) dajemo 5-letno garancijo. Za snemnoprotetične nadomestke velja garancija 3 leta, za direktne restavracije pa 2 leti.

V medicini je dajanje garancije sicer dokaj nehvaležna zadeva, saj je končni rezultat zdravljenja vedno odvisen od mnogih so-odločujočih faktorjev, med drugim od odziva organizma, vašega sodelovanja in upoštevanja danih navodil, v veliki meri pa seveda tudi od kvalitetno opravljenega dela z naše strani.

Vsekakor vam lahko garantiramo, da bomo naše delo opravili z največjo skrbnostjo in vso potrebno natančnostjo in strokovnostjo, kar pa je zagotovilo, da bo vaše zdravstveno stanje po končani terapiji ob upoštevanju naših navodil in redni in temeljiti vsakodnevni skrbi za ustno higieno zagotovo boljše kot pred terapijo. Popolnega ozdravljenja v 100% primerov v medicini žal ne moremo garantirati!

Pri večini pacientov je parodontalno bolezen mogoče povsem pozdraviti oz. jo spraviti pod kontrolo, vendar je pot do tja včasih dolga in zahtevna. Kot pri vsaki kronični bolezni se morate tudi pri parodontalni bolezni zavedati, da se ob neupoštevanju danih navodil glede skrbne in redne ustne higiene le-ta vedno lahko ponovi ali razvije. Zato vam toplo priporočamo redne kontrole in redne vzdrževalne faze vsaj enkrat letno, četudi je trenutno stanje vaših obzobnih tkiv povsem zdravo!

 

Garancija velja le pod sledečimi pogoji:

  • da stranka zobozdravnika pred pričetkom tretmaja opozori na vse svoje bolezni ali stanja, ki bi lahko negativno vplivala na stanje zob in/ali obzobnih tkiv (npr.sladkorna bolezen, epilepsija, osteoporoza, sindrom suhih ust ali zmanjšano izločanje sline, stanje po obsevanju ali kemoterapiji, nočno škrtanje z zobmi, itd.).
  • da stranka sprejme tretma v obliki, ki mu jo kot optimalno predlaga naš zobozdravnik.
  • da stranka upošteva in se drži vseh navodil, ki jih da naš zobozdravnik.
  • da stranka redno in temeljito skrbi za ustno higieno.
  • da stranka opravi reden pregled in profesionalno higiensko fazo pri nas vsaj enkrat na leto oziroma pogosteje, če tako predlaga naš zobozdravnik.
  • iz garancije so izključeni vsi provizoriji.
  • iz garancije so izključene vse nezgodne poškodbe.
  • garancija ne vključuje morebitnih endodontskih zdravljenj zob.
  • garancija pri implantatih velja za obstojnost uporabljenih materialov.
  • Center ni odgovoren za kakršnokoli nenačrtovano zdravljenje koreninskega kanala, kadar je en ali več zob pripravljenih za izdelavo prevleke, mostička ali drugega fiksnoprotetičnega nadomestka. Izjemoma se namreč lahko zgodi, da zobna pulpa med pripravo za prevleko ali mostiček iz različnih razlogov odmre, zaradi česar je nujno potrebna naknadna oskrba koreninskega kanala (zdravljenje zoba).

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena fiksnoprotetična dela (prevleke, mostički, inlayi, onlayi, veneerji) veljajo sledeči pogoji: če je potrebno v laboratoriju narejeno restavracijo zamenjati v prvih dveh letih, bomo to opravili povsem brezplačno. V kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po cementiranju, pacient nosi 40 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v treh do štirih letih, pacient nosi 60 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v štirih do petih letih, pacient nosi 80 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). Po petih letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena snemnoprotetična dela (proteze) veljajo sledeči pogoji: če je potrebno v laboratoriju narejen zobni nadomestek zamenjati v prvem letu, bomo to opravili povsem brezplačno. V kolikor je zamenjava potrebna v enem do dveh letih po vstavitvi, pacient nosi 40 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). V kolikor je zamenjava potrebna v dveh do treh letih po vstavitvi, pacient nosi 80 % stroškov (po trenutno veljavnem ceniku). Po treh letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vse direktne restavracije (plombe) velja 100 % garancija dveh let. Po dveh letih je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je ta potrebna.